Utbildning

Kanske ditt företag är ett av många som satsat både tid och pengar på kvalitetshöjande åtgärder, men som efter en tid faller tillbaka till det som varit.

E_II

Då törs jag nästan lova att problemet inte främst sitter i de åtgärder som gjorts, utan snarare hur dessa förts ut i organisationen. Ofta har budskapet kommit uppifrån och upplevs då av många som något besvärligt och betungande av företagets anställda.

Att långsiktigt höja sin kvalitet handlar primärt om att förändra en kvalitetskultur i företaget, vilket kräver förståelse och engagemang från samtliga i företaget. Det går alltså inte att trycka in kvalitetsbudskapet uppifrån, utan detta måste byggas inifrån företaget.

Alla mina uppdrag bygger på att sprida kunskap till ditt företag, så ni själva kan vidhålla, och utveckla er kvalitetskultur vidare. Jag erbjuder även att efter avslutat uppdrag fungera som en mentor för dig. Jag kan även erbjuda utbildningar inom dessa områden.

____________________________________

Mail: lars.ahlgren@card-consulting.se Tel: 076-8402644