Tillverkning

En lönsam produktion är beroende av bra produktionsutrustning och smarta produktionshjälpmedel.

1

Det kan handla om enkla, men väl genomtänkta fixturer eller andra produktionshjälpmedel. Denna typ av utrustning måste provas fram i en interaktiv process med berörda operatörer, ergonomer och produktionstekniker, vilket vanligtvis tyvärr är både tidskrävande och dyrt.

3

Card Consulting besitter en verktygspark lämplig för tillverkning av produktionshjälpmedel i små serier.

På detta sätt kan du erbjudas utveckling samt tillverkning av ergonomiska och produktivitetshöjande hjälpmedel under projektets gång.

2

Omdöme från Atlas Copco Rock Drills AB “Lars har på ett utmärkt sätt motsvarat de krav arbetsuppgifterna ställt på honom, och har mycket goda kunskaper inom sitt arbetsområde. Han har på ett energiskt och målmedvetet sätt tagit sig an och snabbt kommit med förslag på lösningar. Dessutom har han med passion för att ta fram och förbättra processer bidragit till många förbättringar i vårt arbetssätt på avdelningen”

____________________________________

Mail: lars.ahlgren@card-consulting.se Tel: 076-8402644