Kvalité

Många företag brottas med kvalitetsproblem, både i egna produkter, men även med sina underleverantörers. Ändå vet alla att en hög produktkvalitet är en förutsättning för en långsiktig överlevnad.

Flow2

En viktig insikt är att man styr sina produkters kvalitet genom sitt arbetssätt, vilket betyder att god produktkvalitet skapas genom strukturerade och ordnade arbetsprocesser. Men för att få acceptans av mer strukturerade processer får dessa inte bromsa upp eller känns betungande för de anställda, utan måste förenkla och gör arbetet smidigare.

Kvalitetsbegreppet får aldrig bli en separat företeelse, utan måste genomsyra allt som görs i företaget. Man kan snarare säga att kvalitet är en fråga om en kultur i företaget. Och dess mognadsgrad, det som styr hur man agerar i olika situationer. Vill man långsiktigt förbättra sin kvalitet, måste man främst förbättra sin kvalitetskultur, vilket är något helt annat än att strikt föra in nya verktyg och regler. Att skapa engagemang och delaktighet är helt avgörande för att lyckas med reella och bestående kvalitetsförbättringar. Jag vill erbjuda ditt företag att axla rollen som förbättringsledare för att höja ditt företags kvalitetskultur.

Omdöme från Orica ABLars har på ett utomordentligt sätt svarat mot de krav som befattningen ställt. Han har på denna relativt korta tid fått en mycket god kännedom om företagets produkter. God initiativförmåga, självständighet samt flexibel och orädd att lösa problem. Då han vidare till sin natur är öppen och positiv, har han alltid skapat mycket goda relationer till såväl kunder, branchfolk som medarbetare

____________________________________

Mail: lars.ahlgren@card-consulting.se Tel: 076-8402644