Konstruktion

Har ditt företag duktiga konstruktörer som löser tekniska problem, men önskar du att lönsamheten och producerbarheten på dina produkter skulle vara högre?

DDD

Att konstruera handlar om att lösa tekniska problem. Men för att skapa en bra produkt, krävs även praktisk produktionserfarenhet. Genom att kombinera konstruktiv problemlösning med erfarenhet hur produkten bör produceras och kvalitetssäkras, finns större möjligheter att få hög lönsamhet i sin produkt.

Det finns gott om idékläckare i vårt land, men färre som har erfarenheten att föra en konstruktion hela vägen till en bra produkt. Med många års erfarenhet som professionell konstruktör kombinerat med produktionserfarenhet besitter jag ett gediget producerbarhetskunnande som jag vill dela med mig av till andra företag.

Omdöme från Saab Dynamics AB Som person är Lars mycket noggrann och arbetar mycket effektivt.Han har under åren fått mycket beröm för sina insatser. Lars har fullgjort sina arbetsuppgifter på ett mycket förtjänstfullt sätt . Då hans uppträdande dessutom varit hedrande så vill vi ge honom våra allra bästa rekommendationer

____________________________________

Mail: lars.ahlgren@card-consulting.se Tel: 076-8402644