Card Quality Award

Card Consulting vurmar för kvalitetsförbättringar, och är övertygad att detta är en nödvändighet för en långsiktig lönsamhet. Men ett strukturerat kvalitetsarbete ger också en smidigare, mindre stressfylld verksamhet.

wwJag vill med Card Quality Award lyfta fram de företag som inte bara lyft sin kvalitet i ett kundperspektiv. Utan kanske än mer, de som lyckats implementera dessa kvalitetsförbättringar på ett sätt som även främjar smidighet, arbetsglädje för företagets anställda. Syftet är att visa att god kvalitet inte är något betungande, utan snarare något som förenklar och skapar flyt i företagets verksamhet.

En vinnare av Card Quality Award utses årligen. Ett inramat diplom (med företagets eldsjälar namngivna) tilldelas det vinnande företaget, Utnämningen publiceras även med en motivering på Card Consultings web-sida.

____________________________________

Mail: lars.ahlgren@card-consulting.se Tel: 076-8402644