Arkivet

Dokument
Nedanstående kvalitetsverktyg får fritt användas utan kostnad, dock med restriktionen att de behålls i sin ursprungliga form, samt att Card Consultings namn förblir orört i dokumentet. För att undvika användning av gamla utgåvor, uppmanas du att ej spara ner kopior till din dator, utan att ta för vana att alltid hämta ett nytt original från denna sida.
Mallar
PDF Mall FMEA (*.pdf)
x Mall FMEA (*.xls)
x Mall Parameter diagram (*.xls)
Artiklar
PDF Parameter diagram och FMEA (*.pdf)
PDF Processer, byggstenar i ett kvalitetssystem (*.pdf)
PDF Strukturerad projektmetodik (*.pdf)
PDF Ständiga förbättringar PDCA (*.pdf)
PDF Kvalitetskultur och kvalitetsmognad (*.pdf)
Nyhetsbrevet
Om du kostnadsfritt vill ta del av nya dokument som publiceras på denna sida, så meddela mig på lars.ahlgren@card-consulting.se Du kommer då läggas in i en mailgrupp som löpande får ett utskick med nya artiklar, händelser och dokument. Mailen är helt spamfria och din adress kommer ej att publiceras eller förmedlas till andra företag.
Ordlistan
6-sigma = En kvalitetsfilosofi från Motorola som fått stor genomslag. Tyngdpunkten ligger på kvalitetsstyrning baserat på statistisk grund, vilket förutsätter höga produktionsvolymer eller stor datainsamlingsmängd för att vara applicerbar.
Audit (-produkt/-process/-leverantör) = Aktivitet för bedömning av kravuppfyllnad eller kvalitetsmognad
Kvalitetskultur = Ett företags verkliga inställning till kvalitet
Kvalitetsmognad = Den mognadsgrad map kvalité ett företag besitter
Kvalitetssystem/ledningssystem/verksamhetssystem = En beskrivning av företagets aktiviteter. Ofta beskrivet i processer och instruktioner.
Lean = En kvalitetsfilosofi från Toyota som fått stort genomslag pga stora effektiviseringsvinster samtidigt som det skapar mindre stress. Filosofin bygger på ett maximalt resursutnyttjande utifrån ett kundperspektiv med ambition att eliminera allt slöseri.
Process = Ett förlopp där något förändras. Ofta illustrerat grafiskt eller som instruktioner.

____________________________________

Mail: lars.ahlgren@card-consulting.se Tel: 076-8402644