Jag vill göra ditt företag mer lönsamt!

Vet du att många företag ovetande spenderar stora resurser på saker som deras kunder inte alls värderar högt, och därför inte alls är villiga att betala för? Vet du även att det finns sätt att höja sitt företags  produktivitet samtidigt som man minskar stress och ohälsa. Detta är några av de saker som fick mig att starta företaget Card Consulting.

Genom att använda lean-verktyg som t.ex värdeflödesanalys kombinerat med lång erfarenhet av produktionsteknik, konstruktion samt kvalité och ledningssystem kan många problem lösas och högre effektivitet uppnås. Jag vill erbjuda min långa tekniska erfarenhet till att ge ditt företag stöd inom dessa områden.

____________________________________

Jag erbjuder ditt företag olika typer av tjänster:

handsonHands on-tjänster. Du har ett specifikt uppdrag du vill ha utfört. Detta kan t.ex handla om att leda ett uttalat projekt, konstruera en produkt, styra och utveckla dina leverantörer. Eller att på annat sätt genomföra ett fördefinierat arbete.

verksamhetsVerksamhetsutvecklings-tjänster. Du vill utveckla hur ditt företag men vet ej hur. Detta kan handla om utveckling av ditt kvalitetssystem, processer och ditt företags arbetsmetodik.

utbildningUtbildning. En viktig del i alla mina uppdrag är att förmedla kunskap till ditt företags anställda. Förutom detta så kan specifika utbildningar inom kvalitetsverktyg som t.ex lean erbjudas.

____________________________________

Mail: lars.ahlgren@card-consulting.se Tel: 076-8402644